26 Ocak 2012 Perşembe

rapor ön inceleme


T.C.
FATİH KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Sayı   : B.08.4.MEM.4.07.00.06 – 663040000 /..                                                                  ../01/2011                           
Konu : …………………….

                                                           

FATİH KAYMAKAMLIĞI
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)İlgi   :  ……. tarihli ve …………… sayılı ön inceleme emri.
           
            İlgi görevlendirme emriniz gereği, İlimiz …… Müdürü …….. ve Müdür Yardımcıları …………… hakkında 18/12/2010 – 03/01/2010 tarihleri arasında yapılan ön inceleme tamamlanarak, ikisi belgeli olmak üzere üç nüsha düzenlenen ön inceleme raporu ekte sunulmuştur. 
            Bilgi ve gereğini arz ederim.
        ............
  …………… Okulu Müdürü
                   Muhakkik.


EKİ: Üç Adet Ön İnceleme Raporu (2’si işlemli).T.C.
FATİH KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı   : B.08.4.MEM.4.07.-00-06 - 663040000 /..                                                                         ../01/2011
Konu: …………………….

ÖN İNCELEME RAPORU


Ön İnceleme Onayını Veren Merci
Ön İnceleme Onayının Tarih ve Sayısı
(Ek Süre Onayının Tarih ve Sayısı)
Fatih Kaymakamlığı
………………………
…./.../…..   - ….
Görev Emrini Veren Makam
Görev Emrinin Tarih ve Sayısı
Fatih Kaymakamlığı İl İdare Kurulu Müdürlüğü
…/…/2010-498/…
Ön İncelemeyi Yapanın
Adı-Soyadı ve Unvanı
İzzet ÖZDEMİR – Eğitim Müfettişleri Başkan Yrd.
Suçun İşlendiği Tarih
2010 Yılı Haziran Ayı
Yetkili Merciin Öğrenme Tarihi
…/…/2010
Ön İncelemenin Yapıldığı Yer
Fatih İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
………………………………
İhbarcının/Şikayetçinin Adı ve Soyadı
(Yoksa Kamu Hukuku)
Kamu Hukuku
Ön İncelemenin Başladığı Tarih
18/12/2010
Ön İncelemenin Bitirildiği Tarih
03/01/2011
Bu Konuda Başka Rapor
Düzenlenmişse Tarihi ve Sayısı
Düzenlenmemiştir
Ön İncelemenin Konusu:
İlimiz …… Müdürü …….. ve Müdür Yardımcıları …………………………………’nın,
Yurtta barınan ………….. isimli çocuğun aynı kurumda çalışan ………….. tarafından taciz edildiği, kız çocuğunun arkadaşlarına anlatması sonucunda olayın duyulduğu, idarecilerin olayı örtbas etmeye çalıştıkları, çocuğun haklarına korumak ve tacizci şahsı cezalandırmak yerine, ifadesini değiştirmeye zorladıkları, taciz olayını göstermelik bir soruşturma ile kapattıkları
iddiası ön incelemenin konusunu oluşturmaktadır.

Haklarında Ön İnceleme Yapılanlarla İlgili Açıklamalar:
   
Adı Soyadı
          Görevi
İsnat Edilen Suç
   Getirilen Teklif
……………
…..
Görevi kötüye kullanma
Soruşturma izni verilmemesi
……………
…..
Görevi kötüye kullanma
Soruşturma izni veril
emesi
……………
….
Görevi kötüye kullanm
Soruşturma izni verilmemesi

T.C.
FATİH KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Sayı   : B.08.4.MEM.4.07.-00-06 - 663040000 /..                                                             ../01/2011
Konu: ……………….

FATİH KAYMAKAMLIĞI
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


ÖN İNCELEME RAPORU

            I. GİRİŞ:
Fatih Kaymakamlığınin ……….. tarih ve ……… sayılı ön inceleme emri (Ek:1,2) gereği; İlimiz …… Müdürü …….. ve Müdür Yardımcıları …………… hakkında 18.12.2010 - 03.01.2011 tarihleri arasında “ön inceleme” yapılarak tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.
            II. İHBARCI/ŞİKAYETÇİ:
            Kamu Hukuku
            III. YETKİLİ MERCİİN ÖĞRENME TARİHİ:
            Fatih Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili şahıslar hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme yaptırılması talebi hakkındaki ../.../2010 tarih ve 2010/…. sayılı yazılarının Fatih Kaymakamlığı ……….. Müdürlüğü kaydına girdiği tarih .../.../2010 ‘ dur.            
            IV.  SUÇ YERİ VE TARİHİ:
            İddia edilen suç yeri …………….olup, iddia edilen suç tarihi 2010 yılı Haziran ayıdır.
V.  HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR:

T.C Kimlik No
Ad Soyadı
Görevi
İkametgah Adresi
Telefon
………….
……………………
………….
……………………..
………..
….
………………………
………….
………….
………….
………….
………….
….
………………………
………….
………….
………….
………….
……
….
………………………
           
            VI.  ÖN İNCELEMENİN KONUSU:
İlimiz …… Müdürü …….. ve Müdür Yardımcıları …………………………………’nın,
Yurtta barınan ………….. isimli çocuğun aynı kurumda çalışan ………….. tarafından taciz edildiği, kız çocuğunun arkadaşlarına anlatması sonucunda olayın duyulduğu, idarecilerin olayı örtbas etmeye çalıştıkları, çocuğun haklarına korumak ve tacizci şahsı cezalandırmak yerine, ifadesini değiştirmeye zorladıkları, taciz olayını göstermelik bir soruşturma ile kapattıkları
iddiası ön incelemenin konusunu oluşturmaktadır (Ek.1,2).

            VII.  YAPILAN ÖN İNCELEME ÇALIŞMALARI:
İncelemeye, Fatih Kaymakamlığınin .../.../2010 tarihli ve 498/… sayılı ön inceleme emirleri (Ek:1) ve .../.../2010 tarih ve 498/… sayılı görev emri (Ek:2) incelenerek başlanmıştır.
Konu ile ilgili Fatih Kaymakamlığınin .../.../2010 tarih ve …. sayılı ………………… hakkında disiplin soruşturması emri ve ekleri (Ek:3), Eğitim Müfettişi ............ tarafından düzenlenen .../.../2010 tarih ve 410/… sayılı disiplin soruşturması raporu (Ek:4), Fatih Kaymakamlığı …………………….. .../.../2010 tarih ve … sayılı ………………… görev yapan ……………………’un …………..’na görevlendirildiğine ilişkin oluru (Ek:5), ……………….. Cumhuriyet Başsavcılığına .../.../2010 tarih ve … sayılı …………. hakkında suç duyurusu yazısı (Ek:6) alınarak ön inceleme raporuna ek yapılmıştır.
Mağdur öğrenci ………. ‘in (Ek:7), İtham edilen ………………………………’in (Ek:8), ………………..’ in (Ek:9), ……………….’ un (Ek:10) ifadeleri alınmıştır.
Bilgi belge ve tanık ifadeleri bir bütün olarak değerlendirilerek ön inceleme raporu yazılmıştır.

Belgeler Üzerinde Yapılan İncelemeler:
Fatih Kaymakamlığı ………. Müdürlüğünün .../.../2010 tarihli 498/… sayılı ön inceleme emri (Ek:1/1) incelenerek ön incelemeye başlanmıştır. Buna göre;
……………. taciz skandalı başlıklı, ………. olarak görev yapan ………..’ un …………. koruma ve bakım altında bulunan …………. adlı kız çocuğunu kurumun resmi aracı içinde taciz ettiği konulu .../.../2010 tarihli ihbar mektubunun Emniyet Müdürlüğüne verildiği (Ek:1/5),Polis Memurlarının .../.../2010 günü Ahlak Büro Amirliğine intikal eden …………… kız yurdunda kalan ………..’ in ……….. tarafından taciz edildiği ile ilgili ihbar mektubunu özet eden .../.../2010 tarihli tutanak tuttukları (Ek:1/4), Fatih Kaymakamlığı Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar mektubu ve tutanağın Cumhuriyet Başsavcılığına bila tarih ve … sayılı yazısı ile gönderildiği (Ek:1/3), Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu Cumhuriyet Savcısı ……… tarafından Fatih Kaymakamlığı ……….. Müdürlüğüne gönderilen .../.../2010 tarih ve …. sayılı yazı ile ilgililer hakkında ön inceleme yaptırılmasının istendiği (Ek:1/2), tespit edilmiştir.
            İlimiz ………………. koruma ve bakım altında bulunan ………’ in sitede ….. olarak görev yapan …………. tarafından kurumun resmi aracı içinde taciz edildiği olayı üzerine kurum yönetimi tarafından ………….’ in …./.../2010 tarihli ifadesi alınmıştır (Ek:3/7). Konu ile ilgili olarak …………….. Öğretmeni ………. ile öğrenciler ………………. tarafından .../.../2010 tarihli tutanak tutulmuştur (Ek:3/6). Sosyal Hizmet Uzmanı …………, öğrenci ……….. ile görüşerek .../.../2010 tarih ve … sayılı görüşme raporu düzenlenmiştir (Ek:3/4-5). …………….. konunun incelenmesi ve …………’ un görev yerinin değiştirilmesi hakkında .../.../2010 tarih ve …. sayılı yazı ile ……………. bilgi vermiştir (Ek:3/3). Fatih Kaymakamlığı ………….. gönderdiği .../…/2010 tarih ve …. sayılı yazı ile disiplin soruşturması yapılması isteğinde bulunmuştur (Ek:3/2). İl İdare Kurulu Müdürlüğünün .../.../2010 tarih ve …. sayılı disiplin soruşturması görev emri ile Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı ............ disiplin soruşturması yapmak üzere görevlendirilmiştir (Ek:3/1).
            Eğitim Müfettişi ............ tarafından …………’ un ………….. bakım ve koruma altında bulunan ……….. adlı çocuğa tacizde bulunduğu iddiası ile ilgili olarak soruşturma yapılmıştır. Disiplin soruşturma sonucunda düzenlenen .../.../2010 tarih ve 410/… sayılı disiplin soruşturması raporunda; ………….’ un ……………………… bakım ve koruma altında bulunan …………. adlı çocuğa tacizde bulunduğu iddiasının doğrulanmadığı ancak, …………………..’ un ……….. kız öğrencilere karşı çok samimi davrandığı, argo kelimeler kullandığı, şaka yapıyorum deyip yaklaşarak onlara dokunduğu, bazı kız öğrenciler arasında sapık olarak bilindiği, iddialarının sübuta erdiği sonucuna ulaşıldığından ………….’ un 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B-ı maddesi gereğince KINAMA cezası ile cezalandırılması ve görev yerinin değiştirilmesi teklif edilmiştir (Ek:4).

            Fatih Kaymakamlığı …………. Müdürlüğünün .../.../2010 tarih ve …. sayılı onayı ile ……………. görev yapan …………….,  ………’na görevlendirilmiştir (Ek:5). Daha sonra da çocuklarla hiçbir ilişkisi olmaması için İl Müdürlüğüne alınmıştır (Ek:8/1).
             …………. tarafından .../.../2010 tarih ve … sayılı yazı ile ………….. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur (Ek:6). …………. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma devam etmektedir (Ek:1/3).

Şikayetçi, Tanık ve İtham Edilenlere ait İfadeler :
Mağdur Öğrenci ………..ifadesinde Şoför ………………un servis arabasında kimse yokken kendisine tacizde bulunduğunu arkadaşlarına ve öğretmenlerine anlattığını, öğretmenlerin, okul müdürü ve müdür yardımcısına haber verdiğini, müdür ve müdür yardımcısının kendisiyle konuşup olayı anlamaya çalıştıklarını, …………..uzmanı ile görüştürüldüğünü, müfettiş tarafından alınan ifadesinde olup biten her şeyi anlattığını, müdür ve müdür yardımcısının olayı kapatmaya çalışmadığını belirtmiştir (Ek:7).
İtham edilen …………Müdürü ………………… ifadesinde özetle; Olay ortaya çıktığı anda Şoför ………….’un ……. Kurumundaki görevinden alınarak ……………’ya atamasının yapıldığını, oradan da daha göz önünde bulundurulması açısından çocuklarla hiçbir ilişkisi olmayan İl Müdürlüğüne alındığını, …………..hakkında işlem yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hem de soruşturma yapılması için Valiliğe bildirdiklerini, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmasının devam ettiğini, disiplin soruşturmasında da kendisi hakkında teklif edilen cezanın uygulandığını, yapılan tüm bu işlemler hakkında …………………………..Genel Müdürlüğüne bilgi verdiklerini, ………………..’u korudukları ve olayı örtbas ettiklerinin doğru olmadığını belirtmiştir (Ek:8).
İtham edilen Müdür Yardımcıları …………………. benzer ifadelerinde özetle; ../../2010 tarihinde saat .. civarında olayı duyunca kız öğrenci ………’in kaldığı  odasına gittiklerini, beraber mağdur kız öğrenci ile görüştüklerini, konu ile tutanak tuttuklarını, ….Uzmanı……….’ dan öğrenci ile görüşerek rapor hazırlamasını istediklerini daha sonra ………İl Müdürü …………….’na bilgi verdiklerini, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, İl Müdürlüğüne ilgili Şoförün yerinin değiştirilmesi teklifinde bulunduklarını, aynı gün ilgili Şoförün ………..’na görevlendirildiğini, Valilik Makamına bilgi verildiğini ve Şoför ………. hakkında soruşturma yapıldığını, olayı örtbas etmediklerini,……………..’u korumadıklarını, mağdur öğrenciye de baskı yapmadıklarını belirtmiştir (Ek:9,10).

            İddia Konularına Yönelik hukuki Düzenlemeler :
            657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları başlıklı 10. maddesinde ”Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.” denilmektedir.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 3. maddesinin f bendinin 2. Fıkrası  Yetiştirme Yurtları"; 13 - 18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşları olarak tanımlanmıştır ve Kanunun 4. maddesinin k bendinde “Korunmaya muhtaç çocukların Türk örf,adet,inanç ve milli ahlakına sahip, kendisine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak yetiştirilmeleri, bir iş veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı kalktıktan sonra da toplum içinde izlenmeleri ve imkanlar ölçüsünde desteklenmeleri esastır.” h bendinde  (Değişik: 30/5/1997 - KHK - 572/6 md.) “Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının korunmaya muhtaç çocukların yaş, cinsiyet, sosyal ve psikolojik özellikleri ile özür dereceleri dikkate alınarak, kaynaştırma anlayışına göre gruplandırılması ve özellikle çocuk yuvalarının, huzurevleri ile aynı mahallerde tesis edilerek dede-torun, nine-torun ilişkilerinin sağlanması esas alınır.” ı bendinde  “Korunmaya,bakıma ve yardıma muhtaç kişilere hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.” hükümleri yer almaktadır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Suç Duyuruları konulu 17.03.2004 tarih ve 2004/06 sayılı genelgesindetaciz veya tecavüz olgularıyla karşılaşmış mağdura ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde; bu tür vak'alarla ilgili duyum alındığında; konu, derhal sosyal hizmet uzmanları ve varsa psikologlar tarafından incelenecek ve gerekli rapor hazırlanacaktır. Bu  inceleme sonucu, söz konusu olaya ilişkin gelişmeleri, iddiaları, bilgi ve belgeleri kapsayan rapor, mağdurla ilgili dosya bilgileri ile birlikte derhal, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce iddiaların ve delillerin tıbben tespiti bakımından 72(yetmişiki) saat içerisinde Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilecektir. 72 (yetmişiki) saat geçtikten sonra öğrenildiği taktirde dahi, yine Cumhuriyet Savcılığına en ivedi şekilde intikal ettirilecektir. Konunun Cumhuriyet Savcılığına intikalinin ardından kamu davası açılması durumunda; mağdurun haklarının korunabilmesi için, sanığın cezalandırılması istemini sağlamak üzere bütün bilgi ve belgeler ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.” denilmektedir (Ek:11).
            5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunun Sosyal Çalışma Görevlilerinin Görevleri başlıklı 34. maddesinin b bendinde “Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında yanında bulunmak” denilmektedir.
            5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Görevi Kötüye Kullanma başlıklı 257. maddesinde;
     “ (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” hükümleri yer almaktadır.

             VIII.  BİLGİ, BELGE VE İFADELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
            Fatih Kaymakamlığınin .../.../2010 tarih ve 498/… sayılı görev emri gereğince;
İlimiz …… Müdürü …….. ve Müdür Yardımcıları …………………………………’nın,
Yurtta barınan ………….. isimli çocuğun aynı kurumda çalışan ………….. tarafından taciz edildiği, kız çocuğunun arkadaşlarına anlatması sonucunda olayın duyulduğu, idarecilerin olayı örtbas etmeye çalıştıkları, çocuğun haklarına korumak ve tacizci şahsı cezalandırmak yerine, ifadesini değiştirmeye zorladıkları, taciz olayını göstermelik bir soruşturma ile kapattıkları iddiasıyla ilgili olarak, toplanan belgeler ve alınan ifadeler bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Buna göre;
            İtham edilen ……………………………..’ un ……………..’ un yurtta koruma ve bakım altında kalan …………. isimli çocuğa …………. tarihinde kimsenin olmadığı bir ortamda taciz ettiği konusunu öğrenir öğrenmez hiç vakit geçirmeden mağdur kız öğrenci ile görüştükleri, konu ile tutanak tuttukları (Ek:3/6), …… Uzmanı ……….’ dan öğrenci ile görüşerek görüşme raporu hazırlamasını istedikleri, ………. Uzmanı tarafından …/…/2010 tarih ve … sayılı görüşme raporu hazırlandığı (Ek:3/4), İtham Edilen …………. hakkında işlem yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundukları (Ek:6), İl Müdürlüğüne bilgi verdikleri, ……………… hakkında disiplin soruşturması yapılması ve görev yerinin değiştirilmesi için Valiliğe bilgi verildiği, hemen ardından görev yerinin değiştirildiği (Ek:5), disiplin soruşturulması sonucunda hakkında teklif edilen cezasının uygulandığı (Ek:4), yapılan tüm bu işlemler hakkında ………………. Genel Müdürlüğüne bilgi verildiği (Ek:8) ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmasının devam ettiği (Ek:1/3), belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.
            Mağdur öğrenci …………’ in ifadesinde başına gelen taciz olayı ile ilgili olarak kurum müdürü ve müdür yardımcısının olayı kapatmaya çalışmadığını belirtmiştir (Ek:7).  İtham edilen ………… (Ek:8), ………….. (Ek:9), …………… (Ek:10) öğrenciye ifadesini değiştirmesi için telkinde bulunmadıklarını, olayı örtbas etmediklerini, …………..’ u korumadıklarını belirtmişlerdir.                                             
            Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere …………………………………………, öğrenci ……………’ e taciz olayında başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 10. maddesi ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun ilgili  hükümlerine ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün “Suç Duyuruları” konulu 17.03.2004 tarih ve 2004/06 Sayılı Genelgesinde belirtilen hükümlere uygun davrandıkları, olayı kapatmaya, örtbas etmeye çalışmadıkları, ifadesini değiştirmek için mağdur öğrenciye telkinde bulunmadıkları ve itham edilen ……………..’ u korumadıkları anlaşılmış olup iddianın sübuta ermediği, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 257. maddesinde belirtilen “Görevi Kötüye Kullanma” suçunun oluşmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.

              IX.  SONUÇ, KANAAT VE TEKLİF:
Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere İlimiz …… Müdürü …….. ve Müdür Yardımcıları …………………………………’nın,
         Mağdur öğrenci …………..’ e taciz olayında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Suç Duyuruları konulu 17.03.2004 tarih ve 2004/06 Sayılı Genelgesinde belirtilen hükümlere uygun olarak olaya müdahale ettikleri, olayı örtbas etmeye çalışmadıkları, çocuğun haklarını korudukları, taciz eden ……………… hakkında soruşturma yapılması için Valiliğe bilgi verdikleri, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundukları, göstermelik bir soruşturma ile olayı kapatmaya çalışmadıkları dolayısıyla iddianın sübuta ermediği ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 257. maddesinde belirtilen “Görevi Kötüye Kullanma” suçunun oluşmadığı sonucuna ulaşıldığından;
         4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince alınacak karara esas olmak üzere “soruşturma izni verilmemesi” yönündeki kanaatimi arz ederim …./…/2012


                                                                                                                      ………………………
                                                                                                                                 Muhakkik


  
            
………………………… ……………..
ÖN İNCELEMESİ DİZİ PUSULASI


Sıra
No
Parça
Sayısı
EKİN KİME VE NEYE AİT OLDUĞU
1
5
Fatih Kaymakamlığınin 06.12.2010 tarih ve 498/224 sayılı ön inceleme emri.
2
1
Fatih Kaymakamlığınin 06.12.2010 tarih ve 498/224 sayılı görev emri.
3
7
Fatih Kaymakamlığınin 23.06.2010 tarih ve 12805 sayılı disiplin soruşturması emri.
4
8
Eğitim Müfettişi ............ tarafından düzenlenen 23.11.2010 tarih ve 410/35 sayılı disiplin soruşturması raporu
5
1
…………………’ un …………….. görevlendirildiğine ilişkin 22.06.2010 tarih ve 7324 sayılı Valilik oluru
6
1
………………….. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğuna dair 21.06.2010 tarih ve 1046 sayılı yazı
7
1
Tanık Mağdur Öğrenci ………………’ in ifade tutanağı
8
2
Hakkında ön inceleme yapılan ………….’ in ifadesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
9
2
Hakkında ön inceleme yapılan ………….’ in ifadesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
10
2
Hakkında ön inceleme yapılan ………….’ un ifadesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
11
1
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 17.03.2004 tarih ve 2004/06 sayılı genelgesi.

         11 sıra numarasına kadar 31 parçadan ibarettir.   20.10.2010
………………

Muhakkik


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder